Результати лікування
після операції видалення пухлини головного мозку

  Яка допомога вам потрібна

  Первинна консультація, якщо потрібно терміново розібратися у ситуації ... більше
  Розширена консультація зможливістю відео зв'язку та огляду пацієнта ... більше
  Розширена консультація з детальним вивченням та аналізом усієї медичної документації... більше
  Сучасне лікування пухлин головного мозку є високотехнологічним процесом, в якому важливе значення набуває не тільки оснащеність передовим обладнанням, а й досвід медичного персоналу. Досягнення високих результатів в хірургії злоякісних пухлин головного мозку (гліобластом, метастазів, анапластчних астроцитом) можливо при індивідуалізації тактики лікування з урахуванням останніх досягнень нейроонкології.

  Науковий статус забезпечує можливість проведення клінічних досліджень передових методів діагностики і лікування пухлин головного мозку, а також дозволяє першими впровадити найефективніші з них.

  Розвиток хірургічних технологій йде шляхом широкого використання нових методів нейровізуалізації (фМРТ, МР-трактографія) на доопераційному етапі, електрофізіологічного моніторингу мовних і рухових функцій під час операції, інтраопераційного використання ультразвукової, КТ і МРТ-діагностики та стереотаксичного відстеження хірургічних маніпуляцій з метою не тільки досягнення максимальної резекції пухлини, але, головним чином, для уникнення післяопераційного неврологічного дефіциту і інвалідизації пацієнтів.

  Проведення хірургічного втручання при пухлинах головного мозку в першу чергу дозволяє досягти внутрішньої декомпресії для зменшення внутрішньочерепного тиску та отримати зразок пухлинної тканини для гістологічного діагнозу.
  До передових нейрохірургічних технологій, що сприяють підвищенню радикальності і зниженню травматичності хірургічного втручання, належать хірургічні навігаційні системи, нейрохірургічні мікроскопи, лазерні та ендоскопічні технології, а також використання інтраопераційної флюоресценції та фотодинамічної терапії.

  Використання сучасних хірургічних технологій в нейроонкології забезпечує можливість проведення оперативних втручань на тих структурах мозку, які раніше вважалися недосяжними. Окрім нейровізуалізуючих технологій, в першу чергу йдеться про прогресивні мікрохірургічні методики.