Консультації та комбіноване лікування пухлин головного мозку
prognoz pri opujoli mozga

Прогноз та можливості сучасного лікування при пухлинах мозку

Сучасне лікування пухлин головного мозку включає індивідуалізований підхід, що орієнтований на забезпечення високої якості життя кожного пацієнта. Саме вплив на якість життя враховується для визначення ризиків та доцільності застосування того чи іншого методу лікування.
Лікування пухлин головного мозку це не тільки операція на мозку, а комбінована терапія, що поєднує хірургію, хіміотерапію та радіотерапію, нейрореабілітацію й симптоматичну терапію.
Кожен пацієнт проходить з моменту встановлення діагнозу через послідовні етапи із залученням різних методів лікування з урахуванням особливостей як онкологічного процесу, так і самого організму.
В залежності від наявності супутніх захворювань, віку хворого, ступеня агресивності пухлини виживаність хворих з пухлинами головного мозку після лікування в середньому складає від 12-24 місяців при злоякісних пухлинах, наприклад, гліобластомах, але може сягати й десятків років у пацієнтів із доброякісними пухлинами, невриномами та менінгіомами.
Сприятливими факторами для прогнозу при пухлинах головного мозку є вік пацієнта молодший за 45 років на момент діагнозу, відсутність функціональних порушень (збереження рухів і мовлення), низький ступінь злоякісності пухлини (WHO grade 1 та 2), повне видалення пухлини під час операції
Тому для проведення ефективного лікування пухлин головного мозку своєчасно має бути обрана відповідна індивідуалізована схема лікування. А результати лікування мають відстежуватися регулярно з періодичністю 3-6 місяців для раннього виявлення рецидиву пухлини або супутніх уражень головного мозку.
Прогноз Лікування