Пухлини головного мозку – сучасне лікування та прогноз

Показник якості життя у хворих з пухлинами головного мозку

якість життя в лікуванні пухлин головного мозку

Незважаючи на вдосконалення методів діагностики та лікування, прогноз для пацієнтів із злоякісними гліомами залишається несприятливим. Тому забезпечення підвищення якості життя є основною метою лікувальних заходів з моменту встановлення діагнозу.

Традиційні методи оцінки результатів лікування, такі як дані нейровізуалізації (МРТ, ПЕТ), термін життя та ремісії не дають уявлення про соціальні та психологічні наслідки лікування.

Показник якості життя є інтегральною характеристикою фізичного, психологічного, емоційного і соціального функціонування людини, що включає і суб’єктивне сприйняття життєдіяльності самим хворим.

Опитувальник якості життя ВОЗ

https://www.who.int/substance_abuse/research_tools/whoqolbref/ru/