Консультації та комбіноване лікування пухлин головного мозку
радіотерапія та радіохірургія в нейроонкології

Променева терапія при пухлинах головного мозку

Променева терапія (радіотерапія) відіграє ключову роль після хірургічного видалення злоякісних пухлин головного мозку, а також при неоперабельних пухлинах глибинної локалізації, множинних метастатичних пухлинах або пухлинах, що вражають критичні зони мозку.

Проведення променевої терапії доведено підвищує тривалість життя хворих на пухлини головного мозку. Рандомізовані дослідження показали, що середній термін життя після хірургічного видалення злоякісних гліом при стероїдній підтримці складає 3-6 місяців, тоді як застосування променевої терапії подовжує цей час до 14-24 місяців.

Променеву терапію проводять із застосуванням рентгено- і гамма-терапевтичних апаратів, лінійних прискорювачів, систем томотерапії, протонних випромінювачів. Стандартна доза коливається від 45 до 60 Грей. Курс радіотерапії може сягати 8-12 тижнів, в залежності від величини щоденної дози. Сучасний підхід у нейрорадіології – це гіпофракційна радіотерапія, яка дозволяє скоротити курс опромінення до 1-2 тижнів.
Лікування