Спеціалізований державний
центр лікування пухлин мозку

Клініка внутрішньомозкових пухлин
ДУ «Інститут нейрохірургії
ім. академіка А.П. Ромоданова
НАМН України»
Головне це безпека операцій
Безпечність операцій досягається завдяки застосуванню власних розробок із використанням лазерних, ендоскопічних та навігаційних технологій. Сучасні стандарти діагностики дозволяють визначити межі рухових, чутливих та мовних зон головного мозку, що мінімізує ризики операції та забезпечує збереження якості життя після лікування.
Рання реабілітація після операції
Рання активізація пацієнтів у післяопраційному періоді дозволяє скоротити перебування у лікарні. Відсутність косметичних дефектів на шкірі та збереження волосся забезпечують швидке повернення наших пацієнтів до звичного способу життя
Державне фінансування
Лікування громадян України здійснюється завдяки фінансуванню коштами з державного бюджету, бюджетів місцевих органів влади, а також страхових компаній, фізичних та юридичних осіб
Гарантований післяопераційний супровід
Усі наші пацієнти отримують супровід лікаря клініки протягом курсу ад'ювантної променевої та хіміотерапії. Ми завжди надаємо рекомендації щодо додаткових обстежень, а також контролюємо результати лікування
Увага! Клініка продовжує роботу в умовах пандемії COVID-19
Госпіталізація онкологічних хворих проводиться за наявності негативного результату тесту ПЛР на коронавірус
(дійсний 72 години від моменту забору аналізу)

Сучасні стандарти доказової

медицини та нейроонкології

Єдина в Україні спеціалізована клініка з лікування внутрішньомозкових пухлин.

Ми використовуємо передові методики, щоб ефективно та безпечно допомогти пацієнтам з пухлинами головного мозкуДізнатися про пухлини мозку більше

Записатися на консультацію у клініці

Для консультації нейрохірурга потрібні знімки МРТ або КТ головного мозку. Консультація може бути проведена заочно, тобто за відсутності пацієнта. Докладніше
Імя пацієнта
Телефон
Дата консультації
Час консультації
Коментар

Записатися на консультацію у клініці

Для консультації нейрохірурга потрібні знімки МРТ або КТ головного мозку. Консультація може бути проведена заочно, тобто за відсутності пацієнта. Докладніше
Імя пацієнта
Телефон
Дата консультації
Час консультації
Коментар
Надіслати знімки
для онлайн-консультації

Щоб швидко отримати консультацію сфотографуйте на смартфон плівку МРТ і висновок по знімках, а потім перешліть нам через месенджери або форму відправки нижче. Докладніше


Великі файли (наприклад, архів з диска CD або DVD) можна надіслати через fex.net або google.drive та скопіювати посилання у коментар

Ім'я пацієнта
Телефон
Ви отримаєте повідомлення SMS або Viber, коли лікар подивиться знімки
Прикріпити файли
Не більше 10 файлів до 30 МБ
Коментар

Які операції виконуються у клініці

Видалення пухлин головного мозку
Дифузні гліоми, астроцитоми, олігодендрогліоми, гліобластоми, менінгіоми, невриноми та метастази
Біопсія пухлин головного мозку
Безрамкова біопсія глибинних пухлин головного мозку під контролем нейронавігації
Ендоскопічні операції
Ендоскопічна біопсія, септостомія, цистерностомія та тривентрікулостомія
Шунтування шлуночків мозку
Вентрікулоперітонеостомія, вентрікулоцистерностомія цистерноперітонеостомія
Хірургія симптоматичної епілепсії
Резекційні операції при судомних синдромах, топектомія та лобектомія
Пластика дефектів черепа
Пластика дефектів титановими сітчастими імплантами та косметична обробка післяопераційних рубців
Спеціалісти клініки нейроонкології
Розуменко
Володимир Давидович
Керівник відділу нейроонкології,
професор, доктор медичних наук
Заслужений лікар України
rozumenko.neuro@gmail.com
Головний онконейрохірург НАМН України. Піонер розробок лазерних технологій у нейрохірургії. Нагороджений орденом «За заслуги» II ступеня. Досвід у нейрохірургії 40 років
Ключка
Валентин Миколайович
Кандидат медичних наук
Завідувач клініки
внутрішньомозкових пухлин
kimeria80@gmail.com
Лікар вищої категорії. Стажування у клініках Німеччини та Італії. Досвід у нейрохірургії 17 років
Розуменко
Артем Володимирович
Кандидат медичних наук
Старший науковий співробітник
відділу нейроонкології
dr.rozumenko@gmail.com
Лікар вищої категорії. Голова Ради молодих вчених. Стажування у Швейцарії та Італії. Наукові дослідження у Німеччині. Досвід у нейрохірургії 15 років
Дащаковський
Андрій Володимирович
Лікар ординатор
клініки внутрішньомозкових пухлин
Андрюхів
Анатолій Ярославович
Лікар анестезіолог-реаніматолог вищої категорії
Бабин
Ольга Василівна
Старша медична сестра клініки внутрішньомозкових пухлин
Спеціалісти клініки нейроонкології
Зараз в клініці внутрішньомозкових пухлин проводиться диференційоване хірургічне (з застосуванням сучасних лазерних, ультразвукових, кріогенних технологій) і комбіноване (променева терапія, системна і регіонарна хіміотерапія, імунотерапія) лікування пухлин.

Сучасне технічне оснащення дозволяє розробляти і впроваджувати в клінічну практику принципово нові високоефективні види хірургічних втручань при пухлинах до медіанного поширенням і ураженням функціонально значущих відділів мозку. Значно зросли можливості і інформативний рівень проведених в Інституті нейрохірургії при пухлинах мозку діагностичних досліджень, арсенал яких включає комп'ютерну томографію (КТ), магнітно-резонансну томографію (МРТ), енцефалосцінтіграфію (ЕСГ), однофотонну емісійну комп'ютерну томографію (ОФЕКТ), церебральну ангіографію (АГ ), комп'ютерну електроенцефалографію (ЕЕГ).

Комплексний аналіз результатів проведених досліджень дозволяє з високим ступенем достовірності встановлювати діагноз пухлинного процесу і отримувати уточнену, повну інформацію про локалізацію, розміри, денситометрических особливості, гистоструктура, джерелах кровопостачання, характер росту і поширення пухлини, ступеня ураження суміжних мозкових структур і оточуючих анатомічних утворень, про перифокальних реакціях, параметрах зміщення серединних структур мозку, наявності симптомів вклинення і рівні оклюзії лікворних шляхів, вираженості гіпертензійного-гідроцефальний синдрому, що визначає вибір оптимальної тактики лікування для кожного конкретного хворого. Щорічно в клініці внутрішньомозкових пухлин Інституту нейрохірургії проходять комплексне обстеження і лікування 400-450 хворих, проводиться до 250 складних хірургічних втручань. Результатом проведених лікувальних заходів при пухлинах головного мозку є висока якість життя хворих - основна мета науково-практичної роботи клініки.

Головні напрямки наукових досліджень клініки внутрішньомозкових пухлин такі:
- вивчення патогенетичних механізмів розвитку і прогресування внутрімозговихопухолей головного мозку різного ступеня злоякісності;
- експериментальна розробка і клінічна апробація схем комбінованого лікування злоякісних гліом із застосуванням
нових протипухлинних хіміопрепаратів,
біоіммуномодуляторов, генно-інженерних технологій, ад'ювантна засобів;
- розробка нових методів оперативних втручань при пухлинах глибинної локалізації із застосуванням нейронавігаційних засобів і мікрохірургічних технологій;
- розробка принципово нових в нейроонкології методів інтерстиціальної лазерної термотерапії та фотодинамічної терапії внутрішньомозкових пухлин.

Основні країни, що розвиваються тенденції хірургічного лікування пухлин головного мозку в цей час направлені на поліпшення доопераційного визначення гістобіологіі новоутворення, мінімізацію хірургічних доступів, зменшення факторів операційної травми, підвищення точності цільового впливу на вогнище ураження, вдосконалення технічного оснащення на етапі видалення пухлини, що забезпечується впровадженням в нейрохірургію передових технологій.

Якісно новий рівень діагностики пухлин головного мозку визначається сучасними можливостями отримання зображення із застосуванням магнітно-резонансної (МР) томографії, МР-ангіографії; регіонарного дослідження метаболізму з використанням МР-спектроскопії; визначення функціонально значущих центрів кори мозку методом МР-картування; реєстрації температурного градієнта в процесі інтерстиціальної лазерної термотерапії пухлин мозку за допомогою МР-термографії. Надшвидке отримання МР-зображення дозволяє проводити інтраопераційну МР-томографію.

Складовою частиною обстеження хворих з глибинними пухлинами головного мозку є МР-керована біопсія. Оперативне втручання при пухлинах головного мозку виконується із застосуванням навігаційної техніки, комп'ютеризованих мікроскопів, ендоскопічної та
стереотаксической техніки, роботизованих лазерних систем, ультразвукових технологій. Використовується метод радіохірургії пухлин головного мозку за допомогою "гамма-ножа", досліджуються перспективні можливості методу бор-нейтронозахватної терапії. Розробляються методи молекулярної діагностики мозкових пухлин, методи генної та імунної терапії, проводиться синтез і скринінг нових антибластичних препаратів, досліджуються механізми апоптозу і ангіогенезу пухлин головного мозку.

Подальша розробка нових прогресивних методологій і технологій в нейрохірургії та нейроонкології можлива при використанні сучасних досягнень в області електронної та обчислювальної техніки, молекулярної біології і генетики, біомедичної інженерії, інформатики.
Відділення
внутрішньомозкових
пухлин

Державна установа
«Інститут нейрохірургії
ім. акад. А.П. Ромоданова
НАМН України»

04050 Київ Україна
вул. Платона Майбороди, 32

info@neurooncology.com.ua
dr.rozumenko@gmail.com


+38 068 126 73 91
+38 044 483 92 92