en | ru  
Новітні технології лікування
пухлин головного мозку
Відділення
внутрішньомозкових пухлин

ДУ «Інститут нейрохірургії
імені акад. А.П. Ромаданова
НАМН України»
вул. Платона Майбороди, 32
м. Київ
Керівник
відділення
професор, д.мед. наук
Розуменко Володимир
Давидович
dr.rozumenko@gmail.com
044 483 92 19
Відділення є провідним медичним закладом в Україні, що спеціалізується на лікуванні новоутворень головного мозку з використанням сучасних методик
Унікальний дослідницький досвід та новітні наукові розробки дозволяють зменшити ризики ускладнень та забезпечити високу якість життя наших хворих
У клініці розроблені і впроваджені комбіновані хірургічні методи лікування пацієнтів з найбільш складними доброякісними і злоякісними пухлинами головного мозку
Клініка займає лідуюче місце серед нейроонкологічних установ з поєднаного інтраопераційного застосування навігаційних, лазерних та ендоскопічних технологій
Клініка спеціалізується на лікуванні пухлин, що уражають рухові, чутливі та мовні ділянки головного мозку
Комбіноване лікування злоякісних та доброякісних пухлин головного мозку
 • Гліобластома
 • Астроцитома
 • Олігоастроцитома
 • Невринома
 • Епендімома
 • Гліосаркома
 • Гемангіома
 • Менінгіома
 • Метастаз раку
 • Кавернома
 • Лімфома
 • Медулобластома
Безпечність операцій та швидке відновлення хворих досягається завдяки застосуванню лазерних та навігаційних технологій
Рання активізація та відсутність косметичних дефектів після операції забезпечують швидке повернення наших пацієнтів до звичного способу життя
Усі обстежання проводяться відповідно до світових стандартів нейрорадіології
Сучасні протоколи
мультимодальної візуалізації
головного мозку
 • Магнітно-резонансна томографія (МРТ)
 • Спіральна комп'ютерна томографія (СКТ)
 • Перфузійна комп'ютерна томографія
 • Функціональна МРТ (фМРТ)
 • Дифузійна та перфузійна МРТ
 • Магнітно-резонансна ангіографія (МРА)
 • Магнітно-резонансна трактографія
 • Однофотонна емісійна КТ (ОФЕКТ)
 • Комп'ютерна ЕЕГ
Мультимодальна діагностика допомагає підібрати індивідуальну схему лікування для кожного пацієнта
При виборі тактики лікування обов'язково враховуються структурні, метаболічні та функціональні особливості пухлин
КОНСУЛЬТАЦІЇ

понеділок - п'ятниця
8.00 - 15.30
Ви можете отримати консультацію у керівника відділення професора В.Д. Розуменка та лікарів відділення

Для консультації обов'язковою є наявність знімків МРТ (або КТ). Консультація може бути надана за відсутності хворого та направлення
ЗАОЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
Електронний варіант знімків МРТ або КТ (архів папки DICOM / DCM / HDCM з диску, або образ диску) можна надіслати на dr.rozumenko@gmail.com
чи викласти дані на файлообмінному сервері (наприклад, fex.net) та переслати посилання для скачування
КОНТАКТИ

Відділення внутрішньомозкових пухлин (клініка № 4)
ДУ «Інститут нейрохурургії 
ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
м.Київ, 04050, вул. Платона Майбороди, 32, 5 корпус, 5 поверх, каб. 525

dr.rozumenko@gmail.com

+38 068 126 73 91
+38 050 381 15 33

+38 044 483 92 19